• Slide
  EĞİTİM
  "ATEX, SEVESO, PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Hazırlama Eğitimleri"
 • Slide
  ATEX 137
  "PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI"
 • Slide
  PROJE VE TESİS UYGUNLUĞU
  "Risk Analizleri Değerlendirme"
 • Slide
  TESİS MUAYENESİ
  "Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi ve Monte Edilmesi"
 • Slide
  BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN VE ETKİLERİN ÖNLENMESİ (BEKRA)
  Büyük Kaza Senaryo Dokümanı, Güvenlik Raporu ve BKÖP

CERTA Olarak ATEX 2014/34/AB ATEX 137 EN 60079-14 EN 60079-17 SEVESO EN 60079-19 Eğitimlerini Veriyoruz.

Galerimiz

Hızlı İletişim

Kalite ve Güvenin Tek Adresi