Atex,atex belge,atex sertifika,atex sertifikası,atex eğitim, atex eğitim belgesi,atex eğitim sertifikası,atex tesis,atex tesis belgesi,atex tesis belgelendirme,atex tesis sertifika,atex,belge,belgelen
Certa Hızlı İletişim
WhatsApp Danışma Hattı    +90 533  143 10 77
 
 

Gsm    : +90 (533) 143 10 77 

           : +90 (506) 571 31 38

Tel      : +90 (232) 210 10 77

E-mail : info@certaatex.com 

             : atex@atex.tc

 
2014-34-AB Yönetmelik

(2014/34/AB)  30.06.2016 tarihine kadar 94/9/EC olarak tanımlanan Direktif bu tarihten itibaren  2014/34/AB olarak tanımlanmaktadır. 

2014-34-AB.pdf

2014-34-Ekler.pdf

 
Certa'dan Kareler
Blog
Atex Poster
Certa Atex Poster.pdf
Devamı >
P.K.D. Destek
60079-10-1 2015 Tehlikeli Bölge Hesaplaması.xlsx Bu makro hesaplamalarda fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Devamı >
Üst Yönetim Taahhütnamesi

YÖNETİM; GİZLİLİK BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK TAAHÜTNAMESİ        FR-25/01-09-2014/01 Sayfa 1 / 1

Kapsam : CERTA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ nin tarafından gerçekleştirilen (TS EN ISO / IEC 17024 , TS EN ISO / IEC 17020 , TS EN 45011 kapsamındaki) her türlü ; • Personel Belgelendirme Faaliyetleri • Tesis / Hizmet Belgelendirme , Muayene ve Deney Faaliyetleri • Ürün Değerlendirme ve Belgelendirme Faaliyetlerini kapsar.

Maddeler : CERTA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ aşağıda belirlenen maddeleri güvence altına aldığını taahhüt eder.

1 - Faaliyetlerinin gereği proseslerle elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğinin korunması (Teknik resimler , başvuru ve bilgi edinme formları , sınav soruları ve değerlendirme raporları , kuruluş / kişiye ait fikirler vs dahil tüm bilgi ve mülkiyetler)

2 - Müşteri kuruluşun / kurumun veya bilgilerin temin edildiği kimsenin yazılı izni olmadan bu tür bilgilerin, yetkisiz taraflara kesinlikle açıklanmamas

3 - Kendi kadrolu personelinin ve sözleşmeli olarak çalıştırdığı kimselerin ; gizlilik , belgelendirilmekte olan kimselerle tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek , geçmişte ve/veya halen sürmekte olan herhangi bir ticarî veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsızlığını ,

4 - Muayene işlemleri sırasında edinilen bilgilerin gizliliğinin korunacağı ,

5 - Tüm telif ve patent haklarının korunacağı ,

6 - Personelin , kararlarını etkileyebilecek ticarî , malî ve diğer baskılardan arınmış olması

7 – CERTA dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde faaliyetlerin yürütülmesi esası ,

8 – CERTA Belgelendirme Merkezinin ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personelin ; muayene ettikleri malzemelerin tasarımcısı , imalâtçısı , tedarikçisi , montajcısı satın alıcısı , sahibi , kullanıcısı , bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi yada herhangi başka bir bağın kesinlikle olamayacağı ,

9 - Muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmeme ,

10 - Ürün belgelendirme faaliyetlerinde ; ilgili kuruluşların faaliyetlerinin ; CERTA Belgelendirme Merkezinin belgelendirme faaliyetlerini , gizliliğini , objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemeyeceği

11 - Belgelendirilen ürün tiplerinin tedariki ve tasarımını yapmayacağı ,

12 - Seçilen taşeron kuruluş / kişinin , ürünün tasarımı veya üretilmesi ile doğrudan veya personelin işvereni vasıtası ile tarafsızlığı bozacak şekilde ilgili olmaması esası Belirtilen taahhütler , komisyon ve komite üyeleri ile dış kuruluşların yada CERTA adına hareket eden kimseler ve personel de dâhil kuruluşta çalışan bütün elemanları kapsamaktadır.

Yürürlülük Tarihi : CERTA BELGELENDİRME YÖNETİMİ (Kaşe / İmza)

 

FR-25 Gizlilik Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhutnamesi.pdfSayfa Kategorisi: HAKKIMIZDA