Atex,atex belge,atex sertifika,atex sertifikası,atex eğitim, atex eğitim belgesi,atex eğitim sertifikası,atex tesis,atex tesis belgesi,atex tesis belgelendirme,atex tesis sertifika,atex,belge,belgelen
Certa Hızlı İletişim
WhatsApp Danışma Hattı    +90 533  143 10 77
 
 

Gsm    : +90 (533) 143 10 77 

           : +90 (506) 571 31 38

Tel      : +90 (232) 210 10 77

E-mail : info@certaatex.com 

             : atex@atex.tc

 
2014-34-AB Yönetmelik

(2014/34/AB)  30.06.2016 tarihine kadar 94/9/EC olarak tanımlanan Direktif bu tarihten itibaren  2014/34/AB olarak tanımlanmaktadır. 

2014-34-AB.pdf

2014-34-Ekler.pdf

 
Certa'dan Kareler
Blog
Atex Poster
Certa Atex Poster.pdf
Devamı >
P.K.D. Destek
60079-10-1 2015 Tehlikeli Bölge Hesaplaması.xlsx Bu makro hesaplamalarda fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Devamı >
Seveso Hazırlama

SEVESO II – BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

BÖLÜM - 1

* Bildirim Yapılması (Madde 7, 18)
 Tehlikeli madde cinsi ve miktarı bildirilerek kuruluşun Seveso kategorisi belirlenir.

Seveso kategorisi:
1. Kapsam dışı
2. Alt seviyeli kuruluşlar 
3. Üst seviyeli kuruluşlar


Alt Seviyeli kuruluşlar için:


* Büyük kaza önleme politikası belgesi hazırlanması (Madde 8)
• Ek III’e göre hazırlanır.
• Güvenlik Yönetim Sistemi, Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Organizasyon ve Personel, Acil Durumlar için 
Planlama, İşletim Kontrolü, Değişimin Yönetimi, Performansın İzlenmesi, Denetleme ve İnceleme konularını kapsar.

Üst Seviyeli kuruluşlar için:


*Güvenlik raporu hazırlanması (Madde 9,10)
• Ek II madde 1 - 2 ve ÇŞB, ÇSGB’nin hazırlayacağı rehbere göre hazırlanır.
• ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir ve değerlendirme sonucuna göre ilgili yerlere bildirilir.
• Büyük Kaza Önleme Politikası, Kuruluşun genel tanımı, Kuruluşun çevresi, Organizasyon, Genel koruyucu hizmetler, Öngörülebilir tehlikelerin açıklanması, Dahili acil durum planını açıklaması konularını kapsar.

* Dahili acil durum planının hazırlanması (Madde 11,12,13,14)
• Ek IV kısım 1 - 2 ve ÇŞB, ÇSGB’nin hazırlayacağı rehbere göre hazırlanır.
• ÇŞB, ÇSGB, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlığı ve belediye/il özel idaresine gönderilir.

* Harici acil durum planının hazırlanması (Madde 11,12,13,14)
• Ek IV kısım 3 ve ÇŞB, ÇSGB’nin hazırlayacağı rehbere göre hazırlanır.
• Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kuruluşa özel olarak hazırlanır.

 Sayfa Kategorisi: HİZMETLERİMİZ