Atex,atex belge,atex sertifika,atex sertifikası,atex eğitim, atex eğitim belgesi,atex eğitim sertifikası,atex tesis,atex tesis belgesi,atex tesis belgelendirme,atex tesis sertifika,atex,belge,belgelen
Certa Hızlı İletişim
WhatsApp Danışma Hattı    +90 533  143 10 77
 
 

Gsm    : +90 (533) 143 10 77 

           : +90 (506) 571 31 38

Tel      : +90 (232) 210 10 77

E-mail : info@certaatex.com 

             : atex@atex.tc

 
2014-34-AB Yönetmelik

(2014/34/AB)  30.06.2016 tarihine kadar 94/9/EC olarak tanımlanan Direktif bu tarihten itibaren  2014/34/AB olarak tanımlanmaktadır. 

2014-34-AB.pdf

2014-34-Ekler.pdf

 
Certa'dan Kareler
Blog
Atex Poster
Certa Atex Poster.pdf
Devamı >
P.K.D. Destek
60079-10-1 2015 Tehlikeli Bölge Hesaplaması.xlsx Bu makro hesaplamalarda fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Devamı >
Seveso Eğitimi

Seveso Mevzuatının Tarihçesi

SEVESO III direktifinin içeriği ve getireceği yükümlülükler  (SevesoIII’ün Kilit Maddesi)

SEVESOIII direktifinin tanıtımı ve Türk mevzuatına sanayiciye getirdiği ve AB mevzuatının getireceği yükümlülükler

Seveso III Sistemi

Güvenlik Yönetim Sistemi ve BKÖP

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Türk işverenine getirdiği yükümlülükler

6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

İdari Yaptırımlar ve Yönetmeliğin Uygulanma şekli

GYS'nin A Unsuru: Personel ve organize

GYS'nin B Unsuru: Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Örnek Film

Proses Ekipman ve Enstrümanlarının Tanıtımı PFD-P&ID Okuma

PFD-P&ID Okuma Uygulama

GYS'nin C Unsuru: İşletim Kontrolü

·     Normal İşletim

·     Bakım

·     Geçici Sürelerle Ara Verme

Operasyonel Kontrol Bölüm-1

Operasyonel Kontrol Bölüm-2

Örnek Film

Proses Tehlike Analizleri

·   PHA,

·   What-if,

·   FMEA(ayrıntılı)-FMECA,

·   HAZID,HAZOP

HAZOP Uygulama

GYS’nin D Unsuru: Değişimin Yönetimi

_ Değişim Nedir?

_ Değişimler Nasıl Yönetilir?

_Seveso Direktifi Ne İstiyor

Risk Değerlendirme Matrisi (ALARP)

Örnek Film

Fonksiyonel Güvenlik (EN 61508, EN 61511)

GYS’nin E Unsuru: Acil durum hazırlığı

GYS'nin F Unsuru:  İzleme ve Gözden Geçirme

GYS'nin G Unsuru : Denetim ve İnceleme

Örnek Film

Tehlikeli ekipmanların seçimi ve gruplandırılması,

·     Dow Fire Chemical Index,

·     Mond Index,

·     Safety Weighted Hazard Index

·     Dow Chemical Exposure Index.

Kimyasal maruziyet değerendirme

·   Toksikoloji maruziyet

·   Fizikokimyasal maruziyet (ekipman maruziyet)

·   Çevresel maruziyet

ALARP ve Land Use Planning Nedir? Domino Etkisi Nedir?

·   Bireysel Risk

·   Sosyal Risk

·   F-N Curve Uygulaması Nedir?

Örnek Film

CLP Tüzüğü Nedir? Seveso III Direktifi ile Bağlantısı

Tehlikeli Kimyasallar ve Müstehsarlar Direktifi ile CLP Tüzüğü Arasındaki farklar

GHS Nedir? Getirdiği Farklılılar

Seveso Eğitimi İçin Vaka Çalışması (Büyük Kaza Senaryosu Üzerinde)

Güvenilirlik Hesaplamaları (MTTF, MTTR, MTBF, Güvenilirlik ve Kullanılabilirlik)

Vaka İncelemesi: BP TexasRafinerisi, Chemiepack vb.

Kaza İncelemesi Nedir,Nasıl Yapılır?

Veri Tabanları Seçim Kriterleri/(OREDA, ERIDA, ESReDa,OGP,FRE vb.)

Seveso Denetimi Nasıl Yapılır? PGS 6 Seveso NL Hakkında Bilgi)

Denetim Deneyimleri

Örnek: Chemiepack

ATEX Direktifleri Nedir?(ATEX 100a,ATEX 137)

Patlayıcı ortamların sınıflandırılması (EN60079-10-1, EN60079-10-2)

PatlamadanKorunmaDökümanı

Güvenlik Raporu

Acil Durum Planlama

Örnek Videoler

ARAMIS Methodolojisi ve Uluslararası Diğer Uygulamalar Tehlikeli Olaylar (DP);

Toksik Yayılım ve Modelemeler (Kullanılan Pogramla)

Programlar) Tehlikeli Olaylar (DP);

Referans kaza senaryoları belirlenme unsurları.

Referans kaza senaryoları belirlenme unsurları (CE-EQ-STAT Matrisleri)

FTA,ETA,Papyon uygulaması,veri tabanlarından veri alınarak kantitatif hale çevrilmesinin sağlanması, uygun bariyer araştırılması,

Kaza Araştırması

Güvenilirlik Merkezli Bakım(RCM)

Risk Temelli Kontrol (RBI)

Sonuç Analizi Nedir? QRA Nedir? Modelleme Teknikleri

Modelleme program uygulamaları,ARIPAR,U.S.ALOHA,U.S.Breez TNO Effects&RISKCURVE,Phast&SAFETI Programı Karşılaştırma

Bow-TieXPro, Safety Bariyer, IsoGraph vb. Software karşılaştırma

Modelleme program uygulamaları, ALOHA Programı Anlatımı

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması HakkındaYönetmelik Türk işverenine getirdiği yükümlülükler

6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

İdari Yaptırımlar ve Yönetmeliğin Uygulanma şekliSayfa Kategorisi: HİZMETLERİMİZ