certaatex

 

 
Certa Hızlı İletişim
WhatsApp Danışma Hattı    +90 533  143 10 77
 
 

Gsm    : +90 (533) 143 10 77 

           : +90 (506) 571 31 38

Tel      : +90 (232) 210 10 77

E-mail : info@certaatex.com 

             : atex@atex.tc

 
2014-34-AB Yönetmelik

(2014/34/AB)  30.06.2016 tarihine kadar 94/9/EC olarak tanımlanan Direktif bu tarihten itibaren  2014/34/AB olarak tanımlanmaktadır. 

2014-34-AB.pdf

2014-34-Ekler.pdf

 
Certa'dan Kareler
Blog
Atex Poster
Certa Atex Poster.pdf
Devamı >
P.K.D. Destek
60079-10-1 2015 Tehlikeli Bölge Hesaplaması.xlsx Bu makro hesaplamalarda fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Devamı >
Uzaktan Erişim Sistemimiz

Uzaktan Erişim Sİstemimiz Faaliyete geçti.

DÜNYANIN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN YANINIZDAYIZ , BİRLKTEYİZ  !!!

 
İsdemir Projesi

Ülkemizin yüzakı kurumlarından İSDEMİR projesi başarı ile tamamlandı 

   Mutluyuz , Gururluyuz

 
Savunma Sanayi Projelerinde CERTA

türkbayrağıSAVUNMA SANAYİ , MİLLİ PROJELERDE  ;

GÖREV ALMANIN ONURUNU , MUTLULUĞUNU YAŞAMAKTAYIZ.

 
Patlamadan Korunma Dökümanı ve Revizyonu iç Lütfen Arayınız

30 NİSAN 2013  Resmi Gazete Sayı  28633  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Pkd Mevzuat.pdf

Patlamadan korunma dokümanı MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. (2) Patlamadan Korunma Dokümanında; a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu, b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler, ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler, d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak yer alır. (3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir. (4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. 

 
TESİS PROJE DENETİMİ

"CERTA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri ’’ 2014/34 AB ATEX Yönetmeliği ve ATEX 137 Direktifi kapsamında, Patlayıcı Ortamlarda faaliyet gösteren tesis ve iş yerleri bünyesinde oluşabilecek tehlikelerinden çalışanların ve tesisin sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gereken tedbirlerin denetimini, raporlanmasını ve bu ortamlarda kullanılan/kullanılacak ekipman ve tüm teçhizatın uygunluk muayenelerini TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirmekte ve bu kapsamda belgelendirme ve eğitim hizmetlerini yürütmektedir.